Zastávka na cyklotrase

 

ve sportovním areálu SK Slatinice

Začátkem měsíce července 2006, byla slavnostně otevřena cyklozastávka  ve sportovním areálu SK Slatinice na cyklotrase č. 6034 vedoucí z Těšetic do Čech pod Kosířem.
Současně byla upravena tato  cyklotrasa vedoucí přes obec Slatinice. Ve směru od Luběnic prochází lípovou alejí a za ní odbočuje kolem bytového domu směrem ke sportovnímu areálu. Zde je odbočka na cyklozastávku.

 


Trasa pokračuje kolem sportovního areálu SK,  rybníka / není ke koupání/, ke mlýnu / možnost odbočit k prameni sv.Vít přes dřevěnou lávku asi 250 metrů /, rovně přechází přes silnici vedoucí do Lutína. Kolem domků pokračuje mírně do kopce, přetíná silnici Litovel - Prostějov a pokračuje na polní cestu, kde se asi po 350 metrech vrací na původní cyklotrasu. Vše je dobře značeno.

 

Záměrem projektu bylo vytvořit funkční a současně příjemné prostředí pro návštěvníky areálu všech věkových kategorií.  

-        Pro nejmenší děti je určen dřevěný hrad, který je dominantou celého prostoru a zahrnuje několik herních prvků a svým půdorysem vytváří prostor pro dětské hry

-        starší děti mohou využívat dřevěné venkovní „fit-centrum“ s hrazdami, žebřinami a posilovací lavicí,

-        další dominantou areálu je venkovní kryté pódium využitelné pro různé kulturní a sportovní akce,

-        pro odpočinek a relaxaci návštěvníků byla vybudována krytá pergola s masivními lavicemi a stoly,  

-        součástí areálu jsou i informační tabule a stojany na kola,

-        stávající zeleň byla doplněna různými druhy keřů a stromů, které vytváří příjemná zákoutí pro dětské hry a relaxaci dospělých.

 

Tato akce byla realizována díky dotacím z EU a ze státního rozpočtu a také hlavně díky iniciativě obce a SK.

 

Autorem návrhu dřevěných herních prvků a jejich realizátorem byl umělecký řezbář a sochař p. Jaroslav Holec, Slatinice 25.