110 LET  SBORU   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ 


   Dne 27.7.2002 oslavil sbor dobrovolných hasičů ve Slatinicích 110.let od založení hasičského sboru. Oslavy začaly průvodem obcí a položením kytice k pomníku padlých. Průvodu se zúčastnily DHS z Lip, Slatinek a Třebčína. Ukázkou hašení domu, hasičské techniky, výcviku psa a sebeobrany byly oslavy ukončeny v prostorách myslivecké chaty.


   Sbor dobrovolných hasičů ve Slatinicích má pouze 35 členů /stav v roce 2001/. Starostou SDH je L.Jakimik. Přes nízký počet členů a vysoký věk se zúčastňují hasičských soutěží. Je škoda, že mladí lidé nemají zájem o členství ve sboru. Dvakrát do roka pořádají sběr železného šrotu a na jaře stavějí máj.

   Přejme hasičům, aby nemusely zasahovat při žádném požáru a více mladé krve do jejich řad.