Půjčovní doba:

Úterý: 15.40 - 17.40 hod.
 

 • počet knih - 4320  /únor 2006/
 • počet zapsaných čtenářů - 70
 • počet výpůjček za rok 2005 - 790
 • nejstarší čtenář - 83 let
 • zprovoznění internetu - únor 2006
 • umístění knihovny:
  - původní umístění škola
  - od roku 1962 dům p. Holubíka
  - od roku 1977 dům u Kubálků 
  - od roku 1997 dům služeb
 • knihovníci - p. Z. Klemsová, V. Křenek, A. Holubík, D. Alexová, V. Heckelová,
  B. Navrátilová.

Nyní je knihovnicí Helena Kostelníková.