Ondřej PřikrylPohled  na Kosíř

Bývalá rozhledna na Kosíři


Na vrcholu Velkého Kosíře stávala dřevěná rozhledna  postavena turistickým spolkem v roce 1927 a v tomto roce byla také slavnostně otevřena. Stavba měřila 26 metrů, která se vyznačovala jednoduchou konstrukcí s řadou podpěr. Byla zbourána v roce 1939. Později zde byla postavena vojenská pozorovatelna, která byla zbourána v padesátých letech minulého století. Podle některých pramenů zde stála rozhledna do roku 1928, která sloužila vojenským zeměměřičským účelům. Byla vysoká 16 m. 


    Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný "hanácké Mont Blank". Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska zvané Kosíř, který je opředen řadou pověstí a bájí. Po dlouhá léta je zachycoval ve svých lidových pověstech Jan Bundil kronikář z Luběnic.

V 15.až 18.století byly na jižních svazích Velkého Kosíře rozsáhlé vinice, snad nejseverněji položené. Vrchol dosahuje nadmořské výšky 442m, který je zdaleka viditelný z hanáckých rovin. Vždyť je nejvyšším bodem úrodné Hané. Z Kosíře vytéká také potůček, který teče do Drahanovic a Luběnic, vlévá se do Blaty a nazývá se Zlatá stružka. Geologicky bylo zjištěno, že tuna kosířského materiálu obsahuje
6 miligramů zlata. Dnes je Velký Kosíř zalesněn a prohlášen přírodním parkem.

 Vrchol Kosíře v roce 2002
Mraveniště


      Za obrovskými mraveništi nemusíme jezdit například do Jeseníků, ale můžeme je spatřit i v oblasti Velkého Kosíře, kterou prochází naučná stezka Velký Kosíř. V prosinci 2007 byla  naučná stezka zrekonstruována. Původní informační tabule byly již značně poničené. Naučná stezka má 12 zastavení. Začíná nad Čelechovicemi na rozcestí na Buničce, pokračuje přes Velký Kosíř, Čechy pod Kosířem a zpět se vrací Hraběcí cestou k výchozímu místu tj. Čelechovice - rozcestí na Buničce.

 

 

   Při návštěvě těchto klidných míst můžeme obdivovat zdejší přírodu. Setkáme se zde s řadou chráněných rostlin i živočichů. Vždyť jen na několika místech olomouckého okresu se zachovaly květeny stepního bezlesí, které vznikly na místech původních teplomilných habrovitých doubrav. Geologický podklad vápence umožňuje existenci teplomilných společenstev. Řada rostlin zde dosahuje nejsevernějšího zeměpisného rozšíření
/ žebříček panonský, kručinka poléhavá,šalvěj hajní, rozrazil ožankovitý./


 

 

Na ni navazuje další naučná stezka "Mánesova cesta", která byla otevřena v roce 2002. Vhodnými nástupními místy na tyto naučné stezky jsou např. obce Slatinice /lázně /, Čechy pod Kosířem /zámek/ nebo Čelechovice na Hané /nádraží /.


Podzim na Kosíři


 

Turisté se v roce 2013 konečně dočkali. Dne 22. června 2013 byla slavnostně otevřená rozhledna na Velkém Kosíři.

Stavba se několikrát odkládala, ale nakonec vše dopadlo dobře. Rozhledna stojí, je vysoká 28 metrů, vyhlídková plošina je v 25 metrech. Na vrchol rozhledny je potřeba zdolat 158 schodů na kterých jsou napsáni občané či firmy, kteří podpořili stavbu rozhledny.
Stavbu navrhlo brněnské studio New York / Ing. arch.Svatopluk Sládeček/, které má již zkušenosti s konstrukcemi rozhleden. Původně měla být rozhledna vyšší, ale byla vybrána levnější varianta.
Z rozhledny je možno spatřit úrodnou Hanou, masív Kralického Sněžníku, Nízký a Hrubý Jeseník za dobré viditelnosti s vysílačem na Pradědu, Hostýnské vrchy, Drahanskou vrchovinu atd.

Rozhledna na Velkém Kosíři je již opravena a od 1. 6. 2018 je již otevřená.

Otevírací doba rozhledny je zde.