Kostel Nanebevzetí Panny Marie    Barokní kostel tvoří krásnou dominantu naší obce. Byl vybudován v letech 1769 - 1772 Janem Freiwaldem z Prostějova. Nástropní fresky namaloval Jan Pillz. Barokní stavba zajímavého oválného půdorysu, byla vybudována na místě starší svatyně známé již z roku 1720. Na věži kostela jsou tři zvony.Varhany pocházejí z roku 1773. Na jejich opravu se pořádají varhanní koncerty /v roce 1999/.

 

Okolo kostela se původně rozkládal hřbitov, kde se již od roku 1878 nepochovává.

Hřbitov je obehnán ohradní zdí se čtrnácti zastavením křížové cesty.

 

 

Foto z roku 2008

 

Fara z roku 1772
Foto z roku 2002

  Jihozápadně od vchodu do kostela se nachází fara. Stavba z roku 1772.
 

Kaplička Vedle kostela je postavena kaple Panny Marie z počátku 19. století.
Stavba obdélnikového půdorysu s bočním přístavkem sloužila původně jako márnice.

Foto z roku 2002

 


Foto z roku 2007

 

V letech 2006 až 2008 proběhla částečná oprava střechy kostela.
Z finančních důvodů oprava střechy ještě není dokončena.
 

Foto z roku 2010

Foto z roku 2010
 

V červnu 2010 začala oprava věže kostela. Původní věž byla nahrazena novou věží, která byla na kostel umístěna 12. 7. 2010.
Zhotovili ji tesaři z Partutovic,
 kteří na ní pracovali zhruba čtrnáct dní.
Cena opravy činila - 1 354 666 Kč

Foto z roku 2011

 

Pokračuje oprava kostela.
V roce 2011 opláštěna spodní část věžní báně nákladem 698 148 Kč.

 

 

V měsících srpen a září pokračuje oplechování věže kostela. Dne 7. září 2012 byla po rekonstrukci osazena zpět na věž báň a kříž. Renovaci provedl hodinář Daniel Machač z Rýmařova a oplechování věže klempíři z Nového Jičína. Současně byly do báně uloženy dokumenty v tubusech.
 

Foto z roku 2012