Náměšť na Hané se nachází asi 6 km severozápadně od Slatinic. Vesnice má kolem 1990 obyvatel, což ji řadí mezi větší obce. Chloubou je zdejší zámek, který je majetkem obce. V hlavní jednopatrové budově s přízemními křídly je kromě zámeckých interiérů vystavena expozice českého sochařství 20. stol. ze sbírek Muzea umění v Olomouci, obrazy převážně českých malířů 19. stol. a kolekce kočárů olomouckých arcibiskupů od 18. do 20. století.
V zámku jsou pořádány výstavy, konají se zde svatby. Prohlídka zámku je někdy uskutečňována i ve večerních hodinách. Zámek je obklopen parkem ve francouzském stylu. Čtyři přístupové cesty jsou orientovány ve směru světových stran, které jsou lemovány lípami až 200 let starými.
     K dalším zajímavostem patří dolní zámek, původně tvrz, která byla přestavěna ve 2.pol. 16. století na renesanční zámek. V dolním zámku byla později zřízena manufaktura, později sladovna.
   Nedaleko zámku se nachází amfiteátr, kde se dříve konaly hanácké dožínkové slavnosti. Nyní zde v létě koná folkový festival "ZAHRADA".
   Náměšť na Hané má autobusové i vlakové spojení. Ze Slatinic do Náměště na Hané vede lázeňská cyklotrasa 2/2.