Pohled na Lípy z Vápenic

LÍPY

      převážná část obce se nachází kolem silnice č.449 spojující města Litovel a Prostějov. Další část obce je postavena kolem potoka , u kterého stojí kaple Nalezení sv. Kříže. Od roku 1980 je obec připojena k obci Slatinice. Od první poloviny 19. století se užívalo úřední jméno Andlerka. V roce 1958 byla přejmenována na Lípy.

Na pozemcích dvora hraběte Filipa z Andlern - Wittenu v katastrálním území obce Slatinky, byla obec založena v roce 1786.  Obec byla pojmenována na Andlersdorf. V pozemkových knihách 19. století je obec uváděna pod názvem Ples, což se někdy používá i dnes. Největšího počtu obyvatel dosáhla tato malá obec v roce 1930, a to 478 obyvatel. K okresu Olomouc byla  připojena až v roce 1960.
Na rozcestí silnic Slatinice,Lípy, Třebčín a Slatinky nazývané Větřák, stával větrný mlýn, stržený povodní roku 1887.

kaple Nalezení sv. Kříže

 Kolem potoka

Obcí prochází silnice č. 449

 

Již 80. let bdí nad hasiči v Lípách svatý Florián. Dne 23. srpna 2008 si připomněli toto výročí, tj. 80 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Lípách.. Oslavy začaly průvodem obcí, pokračovaly v kapli Nalezení sv. Kříže mší. Na hřišti si zasoutěžily okolní hasičské sbory a k poslechu vyhrávala kapela Veselka. K výročí hasičského sboru byla přichystána pěkná výstava. Foto k tomuto výročí najdete zde.V roce 2008 byla dokončena kanalizace, vydlážděny chodníky a položen nový asfaltový povrch na hlavní silniční průtah obcí.
V roce 2009 je upraveno veřejné prostranství. Dlažbu provedla  firma  Aleš, která již v naší obci položila kilometry dlažby. Masivní lavice, stoly a dětské prolézačky zhotovil p. J. Holec. Na dokončení čeká ještě autobusová zastávka. Bylo zde vysazeno několik stromů, které až vyrostou, budou dělat příjemný chládek ve slunných dnech. Pěkného prostředí jistě využijí místní občané k odpočinku, ale i projíždějící cyklisté, kteří zde naberou nových sil do hanáckých kopců, které je zde v okolí čekají. Dotaci na tuto akci se podařilo získat  z programu Leader Regionu Haná výši cca 500 tis. Kč.  

Výstavba v obci  / Foto v roce 2010 /


Úvodní stránka