Slatinická sokolovna se nachází při silnici Prostějov - Slatinice. Stavba začala 13.dubna 1935 s pozemními pracemi na staveništi. Druhého května byly vytyčeny základy a s vlastní stavbou se začalo 21.května. Sokolovnu měli pod střechou již 20.června a stavbu ukončily 25.srpna. Činnost v nové sokolovně byla zahájena v neděli 11.srpna a to slavnostní členskou schůzí s programem a hudbou. 15.srpna se již konala hodová zábava.Takovou rychlostí stavba pokračovala, že i v dnešní době by nebyla postavena rychleji.

   V devadesátých letech byla opravena fasáda, zavedeno plynové topení, opraveno podsálí. Sokolovna je využívána ke společenským i kulturním akcím. Kino se již od začátku devadesátých let nepromítá.

   V letošním roce 2004  uplynulo   100. let od  založení SOKOLA Slatinice. První ustavující schůze se konala v hostinci "Na Figleně" 28. února 1904.
V tento den byl založen SOKOL Slatinice. Starostou Sokola byl zvolen Jan Dočkal. 

Publikace "Historie Sokola"

Ve dnech 14.8. - 15.8.2004 jsme si připomněli 100. výročí SOKOLA ve Slatinicích výstavou fotografií a vydáním publikace "Historie Sokola". Tuto publikaci zpracoval dlouholetý člen TJ Jan Domes. Podrobně zde popisuje vývoj Sokola v naší obci od jeho založení až do roku 2003. V publikaci je popsána i činnost divadelního a hanáckého krojovaného souboru, doplněná historickými fotografiemi. 

Další část oslav proběhla dne 11.12.2004 v sokolovně "Sokolskou akademií", která se uskutečnila po dlouhé době od roku 1984. Fotografie z této sokolské akademie najdete  zde.

V roce 2009 začala rekonstrukce sokolovny, která byla dokončena na jaře v roce 2010. Ve výběrovém řízení vyhrála firma Horstav Olomouc. Z regionálního operačního programu Evropské unie byla získána dotace 17,5 mil. korun.

 

Foto říjen 2009

 

Zrekonstruovaná sokolovna v roce 2010 - foto květen 2010

 

První kulturní akcí v této zrekonstruované sokolovně byly 21. 5. 2010 ŠIBŘINKY.

 

Potřebné rekonstrukce se dočkalo i dosluhující školní hřiště. Byl položen nový asfaltový povrch a následně umělý trávník.

Školní hřiště - foto květen 2010