Slatinice od Drahanovic

Slatinice od Drahanovic - foto 2005


Pečeť obce

      PEČEŤ OBCE 

      Z písemných dokladů z let 1749 až 1787 je známa pečeť Slatinic. Má tvar kruhu o průměru 39mm. Mezi vavřínovým věncem a linkou je legenda PECZET DIEDINI HRUBICH SLATIENICZ 1698, v pečetním poli je zdobený štít s vyobrazením skály, z níž trubkou vytéká voda do nádoby, a z oblak při horním okraji štítu se k rameni vztahuje ruka, držící věneček. Toto pečetní znamení mělo souvislost s existencí slatinických lázní.
    Po roce 1850 používaly Slatinice kovového razítka s legendou "Pečeť obce Hrubo-Slatenic", která obklopovala boží oko a letopočet 1856. Od počátku osmdesátých let 19.století bylo nahrazeno novým razítkem, které je replikou staré pečeti pouze s tou vyjímkou, že místo skály je zobrazena palmová ratolest.

Znak obce Slatinice

     ZNAK OBCE  

       Znak tvoří štít rozdělený červeným kosmým pruhem, nahoře stříbrný s červeným štírem, dole šest vlnitých pruhů střídavě zlatých a modrých. Kosmý pruh a štír byly převzaty ze znaku moravského lékaře Tomáše Jordána z Klausenburku, který r.1850 poprvé popsal léčivé účinky zdejší vody ze sirovodíkových pramenů, a tak se zasloužil o proslulost zdejších lázní. Vlnité pruhy v dolní části štítu představují vlnící se zrající obilí lány Hané (zlaté pruhy) a léčivé vody(modré pruhy).
Na bílém listu obecního praporu je umístěn červený štír hlavou k žerdi, při dolním okraji modrý vlnitý pruh v šířce jedné sedminy šířky praporu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

     Autorem obecního znaku a praporu je věhlasný olomoucký heraldik Jiří Louda .

Obci Slatinice byl znak i prapor udělen v roce 1993, v roce 2000 byly tyto obecní symboly vysvěceny v kostele Panny Marie Nanebevzetí ve Slatinicích.


Průvod obcí-oslavy 750 let a svěcení obecních symbolůPrůvod obcí-oslavy 750 let a svěcení obecních symbolůSvěcení praporuHLAVNÍ STRÁNKA