Od roku 2020 jsou tenisové kurty přemístěny do sportovního areálu.

 

Tenisový kurt č.2

   V prostorách lichtenštejnského dvora jsou vybudovány dva tenisové kurty. Činnost na těchto kurtech se řídí provozním řádem / viz. níže/. V průběhu roku je zde uspořádáno několik turnajů. V roce 2004 byly uspořádány celkem tři turnaje. turnaj smíšených dvojic proběhl v měsíci červenci.  Začátkem měsíce srpna se zde hraje turnaj  "BÍRKAP " a "BABKAP", v pozdějším termínu v měsíci září "SLATINICKÝ TUPLÁK". Před nepřízní počasí je zde postaven pěkný altánek, který při turnajích slouží na občerstvení.

Tenisový kurt č.1

Zájemci o tento  sport se mohou informovat v kanceláři OÚ, který sousedí s tenisovým areálem. V letošním roce /2005/ má být doplněna nová antuka.

Altánek


Provozní řád
- Bez vědomí správce tenisového areálu je vstup na hrací plochu zakázán !
- Každý uživatel dodržuje provozní řád a řídí se pokyny pro údržbu kurtů.
- Samozřejmostí je i udržování čistoty a pořádku v celém areálu.
- Pro hru je nutná vhodná tenisová obuv s hladkou podrážkou.
- Suchá antuka se musí před hrou dostatečně pokropit
/ antuka by měla být tmavá a nesmí se prášit. /
- Hrací plocha musí být upravena do původního stavu ještě před uplynutím vymezené hrací doby
/ srovnání hrablem, zatažení sítí / .
- Zapsaný uživatel zodpovídá za stav kurtu při jeho předávání.

V tenisovém areálu je zakázáno:

- hraní na podmáčeném povrchu
- kouření na kurtech a v jeho nejbližším okolí
- přelézání do sousedních zahrad pro míče
- narušování soukromí sousedů hlučným chováním

Více informací na OÚ Slatinice tel. 585 944 587