Archeologové objevili v obci při výkopových pracích na místě budoucí průmyslové zóny pozůstatky z doby kamenné.  Při průzkumu odkryli stopy po poměrně hustém osídlení lokality. Bylo odkryto dvaadvacet hrobů. Původně archeologové předpokládali, že pocházejí z doby bronzové, ale z pozdějších nálezů zjistili, že pocházejí z pozdní doby kamenné, tj. kolem roku 2000 před našim letopočtem. V hrobech byli nalezeny lidské pozůstatky, keramika, šperky a ozdoby. Nálezy jsou typické pro takzvanou Nitranskou skupinu, která přišla z východu Moravskou bránou. Pohřebiště je na nálezy velice bohaté, což překvapilo výzkumný tým vedený Miroslavem Šmídem z brněnského archeologického ústavu.

Archeologové narazili i na pozůstatky rozměrné stavby, jejíž stáří ale nedokáží určit. Byly odkryty kůlové jamky - zbytky po svislých kůlech, které tvořily konstrukci domu. Je jich tady v řadách  asi padesát. Byly objeveny stopy po stavbách Keltů i sídliště z období římského císařství.

Miroslav Šmíd - šéf týmu brněnského archeologického ústavu