Vzpomínka havárie vrtulníku
10. 11. 2023

 

IMG_5157
IMG_5154
IMG_5160
IMG_5163
IMG_5166
IMG_5189
IMG_5177
IMG_5187