Morava

      

Největší věhlas Slatinicím přinášejí zdejší sirnaté lázně, známé již roku 1545. Psal o nich moravský zemský lékař Tomáš Jordán z Klauzenburku již v roce 1580, kdy popsal léčivost zdejších pramenů. Skutečná lázeňská péče je poskytována již od 16.století. Slatinice jsou nejstaršími lázněmi na Moravě.

     První lázeňskou budovu v roce 1733 postavil Jan Adam z Lichtenštejna, dnešní budova MORAVA.  Lázně byly kolem roku 1790 na spadnutí, nepohodlné a nečisté a proto jej chtěl kníže zrušit. Na přímluvu olomouckých měšťanů nařídil znovu jejich zřízení.

V roce 1974 byl pro Slatinice schválen lázeňský statut.

V posledních letech byly lázně rozšířeny a zmodernizovány.

Stará kotelna - lázeňský dům  

V roce 2004 byl zprovozněn nový  lázeňský dům  Balnea  /původní název "Stará kotelna", který se používal do roku 2006/

      Postupně jsou modernizovány další léčebné budovy. V roce 2010 je dokončena přestavba léčebného domu "Hanačka".


 Ve zdejších lázních se léčí nemoci pohybového ústrojí, stavů po úrazech či operacích ortopedického charakteru.
Základem léčby jsou sirovodíkové koupele o teplotě 35-38°C. Silné sirnato-železité prameny vyvěrají z hloubky kolem 700m. Přírodní léčbu doplňují různé druhy elektroléčby, termoléčby, světloléčby, ultrazvuk, pulsní magnetoterapie, aplikace plynových injekcí atd. Byly zavedeny nové lékařské technologie.

 K dispozici je i krytý bazén s přírodní minerální vodou.
Rozsáhlou úpravou v posledních letech prošel i lázeňský park
před  lázeňskou budovou Morava.
Na místě přírodního venkovního koupaliště je vybudováno informační centrum
/ v roce 2012 / a v okolí upraven park, který dostal název "Park Ladislava Foltýna".

 

 

 V roce 2010 je před léčebným domem "Morava"  otevřena nová fontána z názvem "Lázeňská květina" a pítko, kterým protéká léčivý pramen sv. Jiří.
Vše navrhl a realizoval výtvarník Pavel Surma z hořického pískovce.

 


   Lázeňská sezóna začíná v polovině ledna a končí v prosinci.
 Další informace o lázních Slatinice se dozvíte zde.


  

Pramen sv. Václav  

sv. Václav

POZICE GPS

N 49°33.630'
E 17°06.056'

 

vyvěrá z hloubky 165 metrů. Najdeme jej u křižovatky silnic Slatinice - Lutín - Prostějov, která se nachází pod sokolovnou.

V roce 2004 byl pramen celkově přestavěn do nynější podoby.
Z tohoto pramene se původně voda čerpala do lázní. Ale již mnoho let mají lázně vlastní pramen / sv. Jan/, který má hloubku 160 metrů a 16°C teplou vodu. Pramen se nachází vedle koupaliště /veřejnosti je nepřístupný/.

 

sv. Vít

POZICE GPS

N 49°33.699'
E 17°06.131'

Pramen - sv.Vít

Pramen - sv.Vít     - přírodní voda vyvěrá z hloubky 150 metrů. Přístřešek nad pramenem byl postaven v roce 2004   a současně byly upraveny okolní prostory pramene.


 

Pramen Zdeněk

Zdeněk

POZICE GPS

N 49°33.643'
E 17°06.090'

 

- tento pramen najdeme ve mlýně. Pramen je hluboký 13,4 m. Je zde umístěn i limnigraf, který zaznamenává pohyb vodní hladiny a záchvěvy zemského povrchu. Bylo zde zaznamenáno i ničivé zemětřesení v Asii koncem roku 2004. Projevy na hladině vody byly zaznamenány již 8 minut po zemětřesení ve 2 hodiny 12 minut SEČ. Hladina se rozkolísala až o 60 centimetrů. Vrt je umístěn na východním okraji Českého masívu, který se zde setkává s masivem Karpatským. Proto byly výkyvy hladiny tak velké. Po třech hodinách se hladina uklidnila. Měření je zde prováděno již od roku 1972.


Pramen sv. Jiří

sv. Jiří

POZICE GPS

N 49°33.719'
E 17° 05.768'

 

V roce 2001 byl otevřen další pramen sv. Jiří, který je hluboký 92m o teplotě vody
17°C. Je umístěn vedle lázeňské budovy Morava.


 

 

 

Další pramen je u  koupaliště  sv. Jan, který má hloubku vrtu 160 metrů s teplotou vody 16°C.  Pro léčebné účely se ohřívá na teplotu 35° - 38°C.
U ubytovny Hanačka je další vrt, který sahá do hloubky 260m, není využíván. 
 

Nový vrt u koupaliště

Jan Adam z Lichtenštejna 

POZICE GPS

N 49°33.769'
E 17° 05.695'

 

V roce 2009 byl za lázněmi u koupaliště vyvrtán nový vrt,
který dosahuje hloubky 380 metrů. Vysvěcen 14. 5. 2011.