Listina SlatinicPečeť obce Slatinice


 
Vysvěcení znaku a praporu obce v kostele Panny Marie ve Slatinicích.

Oslavy 750 let více ... Kniha o obci Slatinice

    -       Vychází kniha "Paměti obce Slatinice"autorkou knihy je Vlasta Kauerová.

    -       Oslavy 750 let od první zmínky o obci Slatinice

   -        Novým vlastníkem lázní Slatinice se staly Hanácké železárny a pérovny, Prostějov a.s.

  

 

Slatinický rybník

  
         Vy
budování rybníku a lesoparku

 


  
Zrušení pobočky spořitelny ve Slatinicích

-  Přestavba bývalého zemědělského objektu

   - Ulice Loučka, Chajdy a U mlýnku dostaly
                     nový asfaltový povrch   

 

Bývalý zemědělský objekt

 

  Malá Hanačka oslavila 50 let od svého založení 

Malá Hanačka více... Průvod obcí více...
- Oslavy 70 let od založení SK Slatinice

- Sbor dobrovolných hasičů oslavil 110 let od založení hasičského sboru
  / 27. 7. 2002 /.

 

 - Zahájena přestavba bývalé uhelné kotelny na ubytovnu hotelového typu  / září 2002 /

 - Archeologové odkryli sídliště z pozdní doby kamenné na místě budoucí průmyslové zóny / více... /  / 9. 10. 2002 /

 - Vysvěcení nového dřevěného kříže před vchodem do kostela . Kříž zhotovil řezbář  J. Holec.   / 20. 10. 2002  /

 

 

Poslední koupání na koupališti.
V dalších letech se již na koupališti nekoupe.

 

 


 

 

  - Výstavba nové asfaltové silnice k průmyslové zóně

  - Předláždění silnice ke kostelu

  - Přístavba nové kuchyně v Základní škole  /kolaudace proběhla dne 25.11.2003/
 

Stará kotelna ve výstavbě - červen 2003 

 

 -  Zprovozněna část lázeňského domu Stará kotelna   / více... / / 5. ledna 2004 /

-   Úprava pramene sv. Vít /u Zdráhalového/, vybudování přístřešku nad pramenem, vydláždění kolem pramene. /Dokončeno duben 2004 /

-  1. června před 17 hodinou se spustil přívalový déšť nad obcí, který způsobil zaplavení části obce bahnem. Nejvíce byly postiženy části obce: "Chajdy, Mlýnek, okolí školy a mlýna".Vrstva bahna dosáhla místy 30 centimetrů a voda zaplavila asi tři sklepy. Obec byla do večerních hodin neprůjezdná.

Foto - úprava pramene sv. Václav /duben 2004/

 

- Úprava pramene sv. Václav, odstranění stávající betonové stavby, vybudování opěrné zídky z červených cihel, vydláždění v okolí pramene, bezbariérový přístup k prameni. /Dokončeno červen 2004 /. 

Publikace k výročí SOKOLA

 

- Ve dnech 14. - 15.8. 2004 jsme si připomněli 100 let od založení SOKOLA ve Slatinicích. Při této příležitosti byla vydána publikace "Historie SOKOLA Slatinic 1904 - 2004". V prostorách lichtenštejnského dvora byla uspořádána výstava fotografií a sokolského oblečení.

Autobusová čekárna  Postavena nová autobusová čekárna naproti lázním. Uvnitř jsou umístěny dva telefonní automaty Českého Telecomu. Před čekárnou je vybudován malý vodotrysk. / srpen /

Vybudování přístupového chodníku ke vchodu do obecního úřadu v lichtenštejnském dvoře.

Obecní úřad

 

  Výsadba stromů a keřů kolem polní cesty za lázeňským lesem směrem na Lhotu pod Kosířem, tzv. vsakovací pás. Celkem bylo vysázeno 809 keřů a 111 stromů.

    Obecní úřad se přestěhoval do zrekonstruovaných prostor lichtenštejnského dvora.  / 11. 10. 2004 /

Sokolská akademie - rok 2004


 

Dne 11. 12. 2004 se konala v sokolovně "Sokolská akademie", kterou byly ukončeny oslavy 100 let od založení SOKOLA ve Slatinicích. Tělocvičné vystoupení se konalo od roku 1984. 
Tato akademie se uskutečnila hlavně díky iniciativě paní Ing. Tomečkové.

 


Dne 15. 5. 2005 byla v naší obci slavnostně odhalena malá fontána z pískovce.  Fontánu navrhl a zhotovil pan Emil Müller z kamenosochařství z Konice.

V měsíci srpnu byl v obci nainstalován radar na měření rychlosti automobilů.

Zahájena výstavba balneo centra v suterénu lázeňského hotelového domu Balnea.

Dne 12. 9. 2005 se přehnala kolem 21 hodiny nad naší obci prudká bouře, která zaplavila část obce bahnem.

V lázeňské ulici předláždění chodníků, položení el. vedení NN do země.

Zhotovení nové lávky přes potok u sportovního areálu.

U tréninkového hřiště nainstalováno osvětlení s šesti stožáry.

Mlýn - oprava fasády

 

 

Knihovna - zprovoznění veřejného internetu - / únor /

Slavnostní otevření cyklozastávky ve sportovním areálu SK Slatinice

Mlýn - dokončení opravy fasády

Kostel - první etapa, výměna krytiny střechy  - východní část  /náklady 1450 tis.Kč./

Oprava kříže na hřbitově

Mateřská škola - oprava jídelny

Lichtenštejnský dvůr  -
 • dokončení vydláždění chodníků
 • osazení znaků na budově
 • umístění knihy před budovou
 • osvětlení chodníků
 • otevření společenské místnosti

 

Zahájena druhá etapa opravy kostela.

Výměna ve vedení obce. Byl odvolán starosta obce pan Jiří Ambros. Změna ve složení rady obce. Zvolen nový starosta obce pan František Žouželka.

Vydána kniha "Paměti obce a lázní Slatinice" - doplněné 1.vydání knihy "Paměti obce Slatinice"

75. výročí založení SK Slatinice

Odstranění seníku -  objekt bývalého
ZD Senice na Hané

 


 

Lichtenštejnský dvůr
 • Vybudování turistického centra
 • vybudována zídka navazující na památkový objekt
Lázně -
 • Dokončení opravy lázeňského domu   "Mánes I." -  z původních pokojů bez příslušenství jsou jednolůžkové pokoje s WC a sprchou
 • dobudování bazénu v lázeňském domě Balnea
 • probíhá oprava lázeňského domu " Morava" a
  " Hanačka"

   
 

Zahájení výstavby kanalizace v Lípách
Předláždění chodníků
Oplocení části hřbitova
Instalace informačních směrových tabulí
Výstavba vysílače na "Větřáku"

Obnoveno vítání občánků téměř
 po 16 letech.

 


Nádražní ulice - zrušení trafostanice, postavení nové - za Provazovým
Zahájení rekonstrukce návsi - dlažba kolem lékárny a cukrárny s pensionem
Oprava střechy kostela - třetí etapa
Kanalizace v Lípách druhá etapa
Lípy - rekonstrukce vozovky, dláždění chodníků
Oprava autobusové zastávky "Na Větřáku"
Od 14. 12. 2008 zrušen přímý vlak do Olomouce

 

 

Uplynulo 10 let od tragické nehody vrtulníku Mi-24, zahynula čtyřčlenná posádka
dne 10. 11. 1998
Zahájení opravy lázeňského domu "Mánes II."

Český rozhlas Olomouc, vysílal  dne 19.2.2009 pořad Dobrý den ze Slatinic

Poslední kulturní akcí ve staré sokolovně byly dne 7. 3. 2009 Šibřinky.

Zahájena rekonstrukce sokolovny - duben

Výsadba stromů podél polních cest - k vodojemu, kolem železniční tratě atd.
Vrtání nového přírodního léčivého pramene, práce byly ukončeny v hloubce cca 385 metrů. Pramen je asi o 3 °C teplejší než nynější používaný zdroj. Bohužel nebyl nalezen termální pramen.

Oprava lázeňských budov Mánes - přestavba pokojů, nové fasády.

Oprava pomníku obětem světových válek.

Na škole obnovena původní římsa s balustrádou. Na původní místo umístěna bysta J. A. Komenského.

Vybudován kurt na plážový volejbal.

 

Historie do roku 1999.

Historie od roku 2010 do roku 2019.

Historie od roku 2020.