Listina Slatinic

 

Pečeť obce Slatinice

V nově opravené sokolovně první kulturní akce - "Šibřinky", 21. 5. 2010.

Opraveno školní hřiště, položena umělá tráva, osvětlení, oplocení.

Uplynulo 130 let od postavení nové dvoutřídní školy.

Slatinický kostel dostává novou věž

V letošním roce byla na kostele umístěna nová věž.
Zhotovili ji tesaři z Partutovic, kteří na ní pracovali zhruba čtrnáct dní.
Cena opravy v letošním roce - 1 354 666 Kč.

Dokončena rekonstrukce léčebného domu Hanačka.

V lázních před léčebným domem Morava umístěna fontána a pítko
/ návrh a realizace výtvarník Pavel Surma /.

Při opakované volbě starostou obce zvolen pan Jiří Ambros.

Fontána - " Lázeňská květina"

 


 

Rekonstrukce vodojemu - 2011

 

Rekonstrukce vodojemu a čističky odpadních vod /ČOV/.

Výstavba Skateparku.

Rekonstrukce rozvodu NN v ulici na Loučce.

 


 

Před Lázeňským domem Morava pokřtěn pramen na "Jana Adama z Lichtenštejna".

Úprava parku před lázeňským domem Morava.

Zahájena výstavba Centrum služeb, na místě bývalého koupaliště.

 

Žehnání pramenů - 2011


Sokolská akademie 2011

 

Sokolská akademie uspořádána /16.4.2011/ na počest nově zrekonstruované sokolovny.

 

Oplášťování kostelní věže - 2011

Pokračuje oprava kostela.
V tomto roce opláštěna spodní část věžní báně nákladem 698 148 Kč.

 


 

Na místě bývalého přírodního koupaliště bylo vybudováno turistické centrum a v okolí upraven park, který byl pojmenován po Ladislavu Foltýnovi.
 

Folklorní soubor Malá Hanačka při ZŠ Slatinice oslavil 60 roků od svého vzniku.
 

V měsících srpen a září pokračuje oplechování věže kostela. Dne 7. září byla po rekonstrukci osazena zpět na věž báň a kříž. Renovaci provedl hodinář Daniel Machač z Rýmařova a oplechování věže klempíři z Nového Jičína. Současně byly do báně uloženy dokumenty v tubusech.
  

Ve svátek sv. Antonína se vydal průvod po krátké modlitbě ze slatinického kostela Nanebevzetí Panny Marie
ke sv. Antoníčkovi na Malém Kosíři.
Zde se uskutečnila mše svatá.
Po několika dlouhých letech byla pouť obnovena.

 


SK Slatinice oslavil 80. výročí od založení klubu. Na oslavy si pozval pražský fotbalový tým Amfora klub Praha. Čestný výkop provedli Jitka Zelenková a Antonín Panenka.
Za krásného slunečného počasí sledovalo utkání kolem 1200 diváků.
  

     

Dokončena oprava střechy kostela.

Lázně Slatinice a.s. změnily své logo.


Zateplení mateřské školy.

Zahájena druhá etapa rekonstrukce lázeňského domu Balnea.   / září  2013 /
 

Před vykácením stromů.

Po výsadbě, prosinec 2013.

Revitalizace dřevin v obci.

Otevřen Penzion Majorka, zrekonstruovaný secesní dům.  / 26. 9. 2013 /


 


V roce 2014 byla pokácena druhá lípa před hřbitovem.
V březnu byly vysázeny dvě lípy, náhrada za původní téměř třistaleté lípy.

1. září je po rekonstrukci otevřen lázeňský dům Balnea. Rozšířen o další pokoje, restauraci, kongresový sál a rehabilitační prostory.

  


Po dlouhých pětatřiceti letech byla obnovena tradice masopustního průvodu, ve kterém nemohl chybět medvěd s medvědářem, kohout, mim, kůň a další masky.
Pořádání této akce se ujali hasiči a kulturní komise OÚ. Dne 12. 8. 2015  byl v meteostanici  pana Veselého ve Slatinicích
překonán teplotní rekord +38,0°C a to v 14:39 hod.
Měření provádí již od roku 2006.Ze staré konírny na faře vznikla Galerie Zdeňka Buriana vedle lázeňského domu Balnea. V expozici je možno zhlédnout ojedinělou kolekci celosvětově uznávaného malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana.


Výměna oken, zateplení školních budov.
Úprava školních zahrad.
 

Škola nová fasáda


Úprava návsi - předláždění chodníků, nové parkovací plochy, nové veřejné osvětlení v dědině, odstranění pískovcové fontány u autobusové čekárny, vydláždění plochy pro shromažďování občanů -  kulturní akce, přechod pro chodce. 

Únor - založen senior klub Slatinice - Lípy


Nová fontána před lázněmi, ale zatím bez vody.

Dokončené nájemní byty u nádraží . Celkem 31 bytů v jednopatrovém domě, parkoviště, zahrada.

Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Za Dvorcem, částečná úprava příjezdové komunikace.


Domky u uličky byly zbourány

Hasičská zbrojnice - nová fasáda
 


Odhalení pamětní desky /15. 4. 2017 / příslušníkům RAF - Stanislav Havlíček,
Bernard Mišák, Josef Taláb

 

I. část vybudované cyklostezky k Lutínu 

Lampionovým průvodem a výsadbou lípy svobody před lázněmi, jsme si připomněli 100let od vzniku samostatného Československa. / 27. 10. 2018 /


Přestavba Mateřské školky

Oprava nástupiště, přístavba zastávky

Kaple Sv. Antonína na Malém Kosíři. Byla vysvěcena 23. 6. 2018.
Stavbu realizoval a navrhl pan Ing. Petr Tomeček.
U kaple postaven kříž 10 metrů vysoký. / 7. 4. 2018 /

- paní Navrátilová občanka Slatinic se dožila 8. ledna 2018
   významného životního jubilea 100let

- v obci instalován nový bezdrátový rozhlas

- v části obce výměna sodíkových svítidel za LED svítidla

- výměna vodovodního řádu v Nádražní ulici, ulici Lahůdkárna, v Chajdách, kolem kostela, na Návsi a na Pohoršově. Instalace nových šachet pro vodoměry s dálkovým odečtem.

- výměna plynového potrubí v části obce

- před školou přestavba mostu

- před školou odstraněná socha sv. Jana Nepomuckého

- starostou obce opět zvolen  Bc. Ondřej Mikmek - 1. 11. 2018

 


 - revitalizace travnaté plochy na fotbalovém hřišti, vybudován závlahový systém, rekonstrukce hřiště na plážový volejbal, rozpracovaný projekt multifunkčního hřiště.
Na hřišti vyrostla nová rozhledna pro děti /zhotovil Ing. Petr Tomeček ./

- dokončení výměny plynového potrubí, pokračování ve výměně vodovodního řádu
 / Cikánka /

- nová pokládka asfaltového povrchu v ulicích Cikánka, "U lahůdkárny", částečně na Pohoršově

- za lázněmi vyvrtán nový vrt - hloubka cca 80 metrů

- slavnostní otevření přístavby mateřské školky

- instalace polopodzemních kontejnerů na odpad

- pokračování ve výměně venkovního osvětlení za svítidla LED

- výsadba okrasných hrušní v Dědině, náhradní výsadba za okrasné kaštany
 


 

Opustil nás pan Vladimír Opletal, dlouholetý kronikář naší obce. Zajímal se o dění v naší obci, byl členem kulturní komise a dalších spolků  - Sokol, Sportovní klub Slatinice, soubor Hanačka, hrával v ochotnickém divadle.
 

- dokončení opravy kapličky u kostela

- revitalizace farní předzahrádky
/ Spolek Naděje /


 

Historie do roku 1999.

Historie od roku 2000 do roku 2009.

Historie od roku 2020.