Listina Slatinic


Pečeť obce Slatinice


Pohled Slatinic  První písemná zpráva o vsi Slatinice je listina moravského markrabího Přemysla z.r. 1249,
v níž zeměpán potvrzuje darování tří kusů půdy"in villa Zlatinam maiori"(ve vsi Velké Slatiňany) jistou šlechtičnou jménem Stresna ve prospěch kláštera augustiánek u kostela sv.Petra na předhradí olomouckého hradu.
  Ve starších historických publikacích se objevuje odkaz na jinou listinu markraběte Přemysla z r.1247. Novější literatura spojuje tuto listinu se sousedními Slatinkami.
 

 


   Vznik názvu Slatinice   

   Název Slatinice získala obec od močálů, takzvaných slatin, které byly zejména na místě dnešního mlýna a táhly se až k říčce Blatě, protékající mezi sousedním Lutínem a Hněvotínem.Ve staré obecní pečeti byla vyryta nádoba, do níž vtéká voda a nápis "Péezet deidiny hrubich Slatienicz 1698".

  Vývoj názvu Slatinice 

   V průběhu staletí byl zaznamenán vývoj názvu obce: 1249 - Zlatina Maiori, 1364 - Lateyn, 1405 - Velike Slatěnice, 1492 - Weliky Slatenitz, 1633 - Slatenitz, 1677 - Gross Slatein, 1751 - Gross Lattein - Slatinitz,
1846 - Hrubá Zlatenica, 1881 - Slatěnice, 1924 - Slatinice (dnešní název).

 Jak jde historie naší vesnicí 

1249  První písemná zmínka o Slatinicích. Přemysl, markrabí moravský, potvrzuje darování pozemků ve vsi šlechtičnou Stresnou klášteru augustiánek u sv. Petra na olomouckém předhradí.

 1524   Větší část Slatinic se stává součástí plumlovského panství ve vlastnictví pánů z Pernštejna  .

 1580   Tomáš Jordán z Klausenburku vydává první vědecké hodnocení zdejších léčivých pramenů a to v knize "Kniha o vodách hojitelných neb teplicech moravských".

Erb Lichtenštejnů 1599   Slatinice přecházejí do rukou Karla z Lichtenštejna

 1642   Po vpádu Švédů byly Slatinice zpustošeny, vypáleny a vylidněny

 1685   Povoleno zřízení lázní kníže Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna

 1694   Lázně v provozu

 1733   Vybudován lázeňský dům /dnes dům MORAVA /

 1769   Začíná stavba kostela

 1775  Vysvěcení nového kostela

 1856   Zhoubný požár strávil větší část obce

 1868   Založena rolnická záložna

 1880   Postavena nová budova obecní školy

 1883   Slatinice získávají železniční spojení s Olomoucí a do Čelechovic na Hané. Do Prostějova až v roce 1890.

 1892   Vzniká Sbor dobrovolných hasičů ve Slatinicích

 1896   Zveřejněn první chemický rozbor sirnaté lázeňské vody, který provedl profesor F.Faktor z Prostějova

 1904   Založena TJ Sokol Slatinice

 1918   Založena továrna na cikorku a kávové náhražky "HANAČKA".

 1919   Lázně majetkem Okresní nemocenské pokladny v Prostějově

 1921   Odhalen pomník padlým ve světové válce

 1924   Provedena elektrifikace obce

 1925   Půda lichtenštejnského dvora rozparcelována v rámci pozemkové reformy

 1925   V Nádražní ulici byly vysázeny lípy

 1927   Za lázněmi vysázeny jehličnaté a listnaté stromy. 

 1929   16.června průjezd prezidenta T.G. Masaryka obcí

 1931   Za lázněmi postaven basén, který byl v roce 1934 rozšířen

 1935   11.srpna slavnostně otevřena nová sokolovna

 1943   Německá okupační správa firmy Sigma Pumpy z Lutína převzala lázně

 1944   První pouť ke sv. Antoníčkovy na Kosíři (Příhon)

 1945   Vznik folklórního souboru Hanáků při TJ Sokol Slatinice

 1946   Založení folklórního souboru Hanačka

 1948   Znárodnění slatinických lázní

 1948   Znárodněny : Parní mlýn a pila, Hanácká továrna na cikorku a kávové náhražky

 1949   Zrušení zemského uspořádání a Slatinice se stávají součástí Olomouckého kraje

 1956   Vybudování sportovního stadionuFoto z roku 1981

 1960   Slatinice se stávají součástí Severomoravského kraje

 1964   Lázně spadají pod Lázně Teplice nad Bečvou

 1965   V Nádražní ulici skáceno lipové stromořadí

 1969  Vybudováno nové elektrické vedení, instalace výbojkového osvětlení

 1970   Zahájen celoroční provoz lázní

Foto z  roku 1988

 1979   1.ročník tradičního zimního běhu přes Kosíř

 1980   Samostatná obec Lípy připojena ke Slatinicím

 1982   Odchod souboru Hanačka, bez členů hudby, do ZK Tesla Litovel

  1983  Vybudování nového chodníku spojující Lípy a Slatinice

 1988   Nález sochy F. Palackého při výkopových pracích v areálu lázní

 1991  Oprava fasády kostela - opatřena novým růžovo - bílým nátěrem

 1993  Majitelem lázní se stává firma Bestol, s.r.o. Olomouc


 1997   Slatinice získali titul "Vesnice roku 1997"  /více.../ 

 1998   Havárie vrtulníku MI-24 v katastru obce  /více.../

 

 

 1998   Vyhlášení ochranného památkového pásma v okolí kostela

 1999   Plynofikace lázní

            Budování hloubkové kanalizace

             Odhalení pomníčku letcům vrtulníku Mi-24
Historie od roku 2000 do roku 2009.

Historie od roku 2010 do roku 2019.

Historie od roku 2020.